Av respekt….

…och medlidande för alla de som avlidit i covid-19 och deras anhöriga och för alla som på olika sätt farit illa under det här pandemiåret kommer Visby Domkyrkoförsamling att genomföra en 10 minuter lång ringning i S:ta Maria kyrka i dag. Det kan man läsa på helagotland.se.
Nyårsaftonens ringning görs i samband med nyårsbönen klockan 17 och den leds i  av domprost Elisabeth Ström  och avslutas med en 10 minuter lång klockringning klockan 18.

– Kyrkklockorna har traditionellt använts vid fara eller andra tillfällen då man velat påkalla någonting. Nu vill man påkalla och minnas hur det här speciella året har varit, och göra det genom en särskild ringning, säger Elisabeth Ström.

Själv kommer jag att åka till gravarna i dag och tända ljus för våra anhöriga och sedan vakar jag in det nya året tillsammans med Carina och Bosse.

Nu vill jag önska alla bloggvänner och bloggläsare, både bekanta och obekanta, ett riktigt Gott Nytt År. Ett år som  jag hoppas ska bli bättre än 2020 har varit. Och jag hoppas att 2021 blir ett år då vi ska kunna ta tillbaka vår frihet att komma och gå som vi vill och att träffa vem vi vill utan att vara rädda för att bli sjuka.

GOTT NYTT ÅR!