Pressbyrån 1960-61

När jag kom hem från Stora Karlsö på hösten 1959 började jag på  en ett-årig kontorskurs i Klintehamn och på våren 1960, när kursen var slut, fick jag jobb på Pressbyrån och installerade jag mig i den lilla kiosken på Donnersgatan. Min chef, Anna Nilsson, finns inte med oss längre, men hon var trots sin ganska barska framtoning, som till en början skrämde mig, en väldigt snäll och duktig läromästare. 15 år senare var hon till och med och hushållade för min familj när jag var ute och reste tillsammans med min mamma.

Till vänster om kiosken ligger det som på den tiden var Färghandeln och huset till höger är en vanlig villa/fritidshus. Bakom själva kiosken fanns det även telefonhytter där folk kunde gå in och ringa.

Jag måtte inte varit så pjåkig som kioskbiträde, för ett halvår senare köpte Pressbyrån en liten kiosk som låg på Norra Kustvägen, rev den och byggde det som i dag är Snäusbodi och när den var klar fick jag anställning som föreståndare där. Nu blev min karriär som kioskföreståndare ganska kort, för jag slutade när Eva skulle födas och sen var det gården och korna som gällde.

Sidan uppdaterad 2022-10-24