Jag kan!

Hur skulle du gradera din självförtroendenivå?

Jag har haft ett ganska bra självförtroende och givit mig in i olika projekt, helt övertygad om att lyckas och för varje gång jag gått i mål har självförtroendet ökat. Ändå tills jag upptäckt att jag har gjort ett och annat misstag, inte av slarv, utan för att mitt självförtroende varit lite för starkt. Jag har helt enkelt utgått från att jag kan och att allt blir som det ska, en insikt som gjort att mitt självförtroende för närvarande befinner sig i en dalande skala.